publikace BRNO - ARCHITEKTURA 1945 - 1990

BRNO - ARCHITEKTURA 1945 - 1990
 

PRŮVODCE PO BRNĚNSKÉ POVÁLEČNÉ ARCHITEKTUŘE

Čertsvě poválečné období se vepsalo do tváře jihomoravské metropole kromě několika staveb, pokračujících v programu funkcionalismu, hlavně bytovkami poválečné hospodářské dvouletky a následujícího období sorely (socialistického realismu). Konec padesátých let se vyjadřoval bruselským stylem, šedesátá léta pak brutalismem, a také novým přístupem k řešení bytové otázky. Velká pozornost, věnovaná bydlení, přinesla mnoho zajímavých poznatků a výsledků, které přinesly některá zajímavá řešení obytných celků. Léta sedmdesátá a osmdesátá jsou už bohužel ve všeobecném povědomí zapsána jako období panelové arogance a necitlivosti, vymazání individuality a degradace profese architekta.

Čitelnost data vzniku nejen urbanistických celků, ale i jednotlivých staveb, přinesla dělení této knihy na tři časová období. A každé toto období komentuje úvod jedné z významných osobností brněnské architektury. Období těsně po válce, do roku 1959, Prof. Ing.arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., který sleduje poválečné snahy navázat tam, kde byl vývoj architektury utnut válkou. Léta 1960 – 74 komentuje Prof. Ing.arch. Ivan Ruller, který v té době byl na vrcholu své tvůrčí činnosti, a vývoj od poloviny sedmdesátých let do roku 1990 popisuje Ing.arch. Petr Hrůša, který v roce 1974 nastoupil jako student na brněnskou Fakultu architektury.