CASUA

CASUA – od detailu k městu

 18. března – 16. dubna 2009

  vernisáž 17.3. v 18 hodin

 

Výstava představuje významný pražský ateliér, jehož realizační záběr zahrnuje řešení obytných komplexů (rezidence Nové Petřiny, rezidenční vily Vojanka, obytný soubor Zelené město a Poseidon), přes administrativní budovy a centra (Océ, Agrofert, SG Centrum, Český statistický úřad, Českomoravská stavební spořitelna) až k historickým rekonstrukcím (Horní hrad Rožumberk, Palác Riesů ze Stallburgu,  vila Pellé, dům s pasáží U Závoje). Významnou součástí tvorby ateliéru jsou realizace městských parterů a pomníků, ve spolupráci se sochařem Michalem Gabrielem, děkanem brněnské FAVU VUT.

www.casua.cz

fotogalerie z vernisáže

 

 

CASUA – od detailu k městu
18. 3. - 16. 4. 2009
vernisáž výstavy 17. 3. 2009 v 18.00
GALERIE ARCHITEKTURY
Starobrněnská 16/18, 602 00 Brno
 
CASUA, spol. s. r. o.
člen Equator European Architects
Běžecká 2/2407, 169 00 Praha 6
tel.: +420 274 810 745-7 fax: +420 274 812 181, e-mail: kontakt [at] casua [dot] cz
 
 
Koncepce výstavy: Matúš Dulla, Oleg Haman
Prostorové řešení: Veronika Sajneová
Produkce: Hanna Ihnatsenia
Grafický návrh : Side2, Tomáš Machek, Olga Benešovská
Foto: Ondřej Polák, Filip Šlapal, Iveta Kopicová


Mezi provokujícími díly bohémských architektů a anonymní stavitelskou produkcí je oblast, která je páteří architektury. Vytváří obraz měst i krajiny, formuje vzhled staveb a ulic i vnitřní prostory domů a bytů. Vytváří tu pravou architektonickou kulturu, kterou cíleně hledá nadšený turista a podvědomě vnímá i tichý chodec, který každodenně prochází kolem staveb soustředěných ve městě i rozesetých po krajině.

 

Dvě desetiletí

Pražský ateliér CASUA již druhé desetiletí působí v této nesmírně důležité zóně. O jeho úspěších svědčí velké množství kvalitních architektonických a urbanistických realizací s osobitým architektonickým výrazem a konstrukční kvalitou. Tvorba ateliéru má těsný kontakt se světovými trendy. Dokáže je spojit s porozuměním pro zájmy klienta a využít všech novinek v oblasti prudce se rozvíjejících stavebních technologií. Stavějí s radostí, jak svého času řekl o ateliéru CASUA profesor Rostislav Švácha.

 

Zakladatelé a osobnosti

Ateliér CASUA založila dvojice, která dodnes tvoří jeho jádro: architekt a stavební inženýr - Oleg Haman a Aleš Poděbrad. Na projektech v současnosti stabilně pracují čtyři desítky architektů a inženýrů. Ze sídla ateliéru v Praze na hraně strahovské pláně je široký rozhled na českou metropoli a velká šíře je příznačná i pro profesionální záběr firmy: architektonické a urbanistické koncepty se věnují jak celým městům, tak i parterovým detailům či designu solitérních interiérových objektů.

 

Malý detail i velký celek, Evropa i Asie

Od ateliéru pochází svého času největší český realizovaný urbanistický komplex Vinice v Praze, ale také úpravy Masarykova náměstí v Hradci Králové s brilantní ocelovou nerezovou fontánou ve tvaru prostého válce od sochaře Michala Gabriela. Od fontány po velké městské intervence, od spolupráce při návrhu drobného památníku velkému vědci Wichterlemu po krajinnou kompozici Rohanského ostrova – to je široký rozsah prací a realizací ateliéru. Anebo jinak: od urbanistického konceptu malé české vesnice po invenční bytový dům na svazích Kok-Tobe středoasijského města Almaty. To je zase dimenze geografického záběru.

 
Čím vším se CASUA zabývá?

Projekty typologicky představují širokou škálu témat: obytné stavby, administrativní budovy, objekty pro sport a rekreaci, dopravní stavby - letiště, průmyslové stavby, konverze průmyslových čtvrtí. Nejedná se vždy jen o novostavby, mezi realizacemi ateliéru nechybí kultivované rekonstrukce objektů, které jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek. Kromě klasických projektových zadání CASUA zpracovala například i obsáhlou metodiku „Zásady umísťování výškových budov na území hlavního města Prahy“. Tohoto pro Prahu nesmírně ožehavého tematu se ateliér chopil se ctí, koncepce byla   pozitivně přijata výborem světového kulturního dědictví UNESCO a dána za příklad ostatním evropským metropolím.

 
 

Různé stavby a různí klienti

CASUA pracuje pro různé klienty – pro velké státní či soukromé firmy, městské a obvodní úřady, banky, pojišťovny, spořitelny a zastupitelské úřady a také pro celou řadu soukromých osob. CASUA je držitelem certifikátu ISO 9001/2000 a prověření Národního bezpečnostního úřadu. Od roku 2007 je CASUA členem sítě Equator European Architects.

 
1_Interiéry

Někdy navrhované samostatně, někdy jako logické dokončení prostor v celkově řešených objektech. Optimistickou designérskou radost je vidět na moderním tvaru Juice baru v Praze, vytvořeného ve spolupráci s mladými výtvarníky - architektem Križkem a sochařem Beránkem.

 
2_Kašny

Kašny ve spolupráci se sochařem – někdo se zeptá, v čem tu úloha architekta vlastně spočívá.. Avšak zkušené oko vidí, jak citlivé jsou například proporce, které architekti dali sebejistému lesklému válci z lité nerezové oceli – kašně na Masarykově náměstí v Hradci Králové.

 
3_Památníky

Na návrzích pomníků a památníků CASUA pravidelně spolupracuje se sochařem Michalem Gabrielem. Příkladem je památník 1., 2. a 3. odboje v Brně a pomník Ottovi Wichterlemu před Makromolekulárním ústavem v Praze.

 
4_Komplexy pro bydlení

Krásné a účelné prostory pro bydlení jsou pro architekty stálou výzvou. Základní životní prostory lidí – všichni je znají, všichni někde bydlí. A právě proto, ta nikdy nekončící cesta hledání a nalézání nových kvalit. Návrhy bytových domů byly vytvořeny pro různá města od západu Čech přes Prahu až po asijskou Almaty.

 
5_Vilové bydlení

Druh, u nás ještě nedávno téměř zapomenutý, dnes prudce se rozvíjející. Se specifikou místa a detailu.

 
6_Školy a univerzity

Školy a vysokoškolské fakulty představují provozně náročné komplexy. Ateliér získal ocenění za soutěžní návrh na Pedagogickou fakultu v Olomouci.

 
7_Administrativní a polyfunkční budovy

Prestižní objekty, prestižní adresy, reprezentace společností a firem. Ateliér se podílel na stavbách velkých administrativních budov, jako je Český statistický úřad a nové sídlo Českomoravské stavební spořitelny v Praze 10. Objekt Myšák Gallery ve Vodičkově ulici v Praze 1 je příkladem polyfunkčního městského domu.

 
8_Letiště

Mezinárodní letiště patří k druhu nejrozsáhlejších a nejkomplikovanějších staveb. Projekt bratislavského letiště M. R. Štefánika CASUA vytváří ve spolupráci se specializovanou kanceláří AGA letiště.

 
9_Hotely a rekreační objekty

Bydlení mimo domov má svá specifika. Dynamická oblast, související s novými nabídkami a kvalitami služeb. Z tvorby ateliéru CASUA Hotel Maria v Praze a dostavba Parkhotelu Golf v Mariánských Lázních, či rekreační areál při přehradě Lipno.

 
 
10_Obnova historických objektů

Respekt k odkazu minulosti na jedné straně a vhodné použití nových prvků v soudobém výrazu na straně druhé. CASUA má k obnově památkově významných staveb citlivý vztah – příkladem jsou zdařilé rekonstrukce Pelléovy vily nebo paláce Riesů ze Stallburgu.

 
11_Konverze průmyslových měst

Změna tváře celých městských částí, vznik nové kvality v historicky průmyslových lokalitách. Ateliér navrhoval konverzi rozsáhlých průmyslových čtvrtí, jako je hornická Ostrava - část Karolina a Černá Louka, nebo zbrojařské Brno, kde se jednalo o přestavbu zbrojovky.

 

12_Velké městské intervence

Pozoruhodnou skulpturální dimenzi má tvarování pražského Rohanského ostrova a jeho proměna na obytný komplex. Tato práce získala cenu Asociace pro urbanismus a územní plánování za rok 2007.

 

Matúš Dulla, Praha, únor 2009