CENTRUM ARCHITEKTURY

 

CENTRUM ARCHITEKTURY bylo založeno v roce 2004 jako občanské sdružení,

jehož hlavní náplní je osvěta v oblasti architektury a péče o rozvoj architektury.

 

Výstavní, ediční přednášková činnost CENTRA ARCHITEKTURY se stala již samozřejmou součástí brněnského kulturního života. Galerie, kterou Centrum architektury provozuje za podpory Nadace čeké architektury, se jako jediná v Brně zabývá výhradně prezentací architektury.

 CENTRUM ARCHITEKTURY informuje o dění v architektuře, je rovněž průvodcem historií vývoje architektonického názoru, a to nejen v odborných kruzích. Významným úkolem CA je podpora a propagace architektury v rámci široké veřejnosti bez profesních hranic, rozvíjení obecného povědomí o významu tvorby prostředí a o možnostech ovlivnění kultury prostředí. Z uvedených cílů vychází také tvorba programu a výstavního plánu Galerie architektury, a také edičního plánu odborných publikací, které jsou vydávány jako doprovodné k výstavám.
 

Nejvyšším orgánem občanského sdružení je Rada sdružení, od října 2005 ve složení:

Ing.arch. Renata Vrabelová, předseda rady sdružení  

Ing.arch. Ivan Wahla, místopředseda rady sdružení

Ing.arch. Milan Rak, PhD., člen rady sdružení