Martin Rajniš

11. 7. - 17. 8. 2008  

vernisáž výstavy 10.7. v 19:00 hodin


Martin Rajniš patří mezi nejznámější české architekty, je držitelem mnoha ocenění. Podle jeho návrhu se právě dokončuje nová Česká bouda na vrcholu Sněžky, dům který se "svléká a obléká" podle počasí.

 

Obchodní dům Máj, jehož je spoluautorem, byl nedávno prohlášen za kulturní památku. V 90. letech pracoval Martin Rajniš i na velkých developerských projektech, ale v poslední době se se svým mladým týmem soustředí na menší, především dřevěné, alternativní projekty.

Tvorba e-MRAK stále více opouští koleje zavedených postupů architektonické tvorby a dokonce i běžných stavebních zvyklostí. Často tak vznikají díla, která jsou více artefakty než stavbami. Rajniš neváhá jít za hranice stavebního zákona, legálních postupů a hájí svobodu nezávislé tvorby. Není to ani snadná ani lukrativní cesta, ale přináší radost, impulzy a nové pohledy na architekturu. Není také sporu o tom, že tento styl je ryze český, nezávislý na internacionální scéně a mohl by znamenat jeden z mnoha impulzů vracející české země zpět na „mapu“ moderní architektury, kam bezesporu patří.


Výstava v Galerii architektury představí Martina Rajniše jako  architekta i cestovatele.                                                Architektonická část bude prezentovat realizace a projekty, obrazová pak fotografie z cest. Návštěvníci budou mít možnost poznat Martina Rajniše a jeho životní filozofii rovněž prostřednictvím několika filmů (L. Králová, R. Vávra, Š. Caban, V. Šmerák).  U příležitosti výstavy vydal pan architekt rozsáhlou publikaci včetně svých přednášek
a úvah.

Martin Rajniš
Doc. Ing. arch. Pavel Halík
Jestliže existuje architekt, který spojuje těsně svou tvorbu s přemýšlením a osobitou filosofií, je to bezesporu architekt, divoký cestovatel a pedagog Martin Rajniš. V posledním desetiletí cestoval v dalekých krajích (cesta kolem světa 2004) a své odborné, životní a cestovatelské zkušenosti zhodnotil ve svém přístupu k architektonické tvorbě. Soustředil se na stavby ze dřeva, materiálu, který pojímá v jeho podstatných vlastnostech, jako elementární strukturu, vstupující do konstrukčních vazeb i jako živou hmotu s nekonečnými jevovými variacemi. Tato konstruktérská a vitální povaha dřeva je tématem, které rozvinul na řadě staveb (Poštovna na Sněžce, továrna na svítidla aj.). Mezi nimi vyniká experimentální věž v Maxově, syrová rafinovaná transparentní konstrukce z dřevěných latí, spojovaných a ztužených ocelovými lany a šrouby. Řešení vrstvy jako výchozího kroku, vrstvení s drobnými posuny v  jednotlivých vrstvách vytváří nakonec nečekaně bohaté vzorce. Tato elementární výchozí operace působí doslova jako zaklínadlo, impulz k růstu sugestivní konstrukce – stavby. V současné chaotické situaci v architektuře představuje Rajnišův příklad pevný orientační bod a postoj, který se opírá o jistotu osobního poznání.

 

pořádá/
CENTRUM ARCHITEKTURY
e-MRAK – Martin Rajniš Architektonická Kancelář

koncepce a realizace výstavy/
e-MRAK