publikace BRNO - ARCHITEKTURA 1990 - 2005

BRNO - ARCHITEKTURA 1990 - 2005
 

je kapesním průvodcem po vybraných stavbách, realizovaných v Brně během posledních patnácti let, a současně doprovodnou publikací k výstavě brněnské Galerie architektury "PRŮVODCE PO SOUČASNÉ BRNĚNSKÉ ARCHITEKTUŘE, uvedené zde v listopadu a prosinci 2004.

Průvodce je zpracován didakticky, s krátkým popisem a základ- ními daty, s černobílou fotodokumentací, včetně podstatné vý- kresové dokumentace představených objektů. Záměrem je, aby publikace kromě informace zájemcům o současnou architekturu sloužila také architektům a studentům jako informační zdroj

o práci jejich profesních kolegů.
Úvodní slovo - pohledy odjinud - z Berlína od arch. Ivana Rei-manna, z Prahy od Dr. Petra Kratochvíla.

Průvodce obsahuje 99 hesel, většinou jednotlivých objektů, v pě- ti případech areálů.
Průvodce je organizován do místních celků tak, že číselná pos- loupnost objektů na jednotlivých (sedmi) orientačních plánech je chronologická. Přehlednosti napomáhají rejstříky - jmenný a chronologický.