publikace Výjimečné domy

VÝJIMEČNÉ DOMY
/ Alternativa individuálního bydlení

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                        
Vydává: CENTRUM ARCHITEKTURY
Formát: 22 x 22 cm
Papír: matná křída 150 g/m2                                                                                   
Počet stran: 104                                                                                                         
Náklad: 700 ks
Cena: 290 Kč
 
 
 
Publikace doprovází výstavu se stejnojmenným názvem, kterou občanské sdružení CENTRUM ARCHITEKTURY uvádí v červnu roku 2007. Kniha byla vydána k otevření výstavy, čtyřbarevný tisk,
s komentářem v češtině a angličtině. Projekt navazuje na velmi úspěšný projekt, který v roce 2003 představil netradiční rodinné domy postavené s použitím dřevěné nosné konstrukce. Velký zájem také laického publika inicioval myšlenku vzniku nového, navazujícího projektu, který ukáže alternativní možnosti řešení rodinného bydlení bez materiálového omezení, ojedinělé projekty, přinášející nové myšlení a přístupy k řešení otázky bydlení, vývoj a použití nových materiálů a technologických možností.

Publikace a výstava představují jednadvacet výjimečných rodinných domů nebo obytných jednotek, pro jejichž výběr platí následující kritéria:
období realizace 1996 - 2006
výjimečná architektonická a užitná kvalita
rostoucí, kompaktní domy
mobilní, plovoucí domy
energeticky úsporné až pasivní domy
hledání nových možností bydlení
zajímavé umístění v neobvyklých lokalitách
případně neobvyklý způsob užívání a spojování více funkcí kromě základní obytné.

Vybrané domy jsou představeny na fotografiích, včetně projektové dokumentace, s komentářem v českém a plnohodnotně anglickém jazyce. Dvacet domů z přehlídky je realizovaných, jednadvácátý - projekt domu Medúza, představuje vizi blízké budoucnosti. Projekt zaznamenává současné tendence ve vývoji společnosti a jejích požadavků na bydlení, snaží se popsat, ukázat možnosti a přístupy k řešení stále velmi aktuálního problému individuálního, rodinného bydlení.