USABLE / K POUŽITÍ

                                                                                                         18. duben – 22. květen  

Vernisáž 17.4. v 17:30 hodin17.30 hod / 5.30 p.m.

Přednáška autorů 17.4. v 15:00 hodin v aule Fakulty architektury VUT v Brně

 

                                            
 
 
 
za podpory / supported by:

Velvyslanectví Nizozemského království / Royal Netherlands Embassy
Nadace české architektury / Czech Architecture Foundation
Ministerstvo kultury České republiky / Ministry of Culture of the Czech Republic
Stimuleringsfonds voor Architektuur / The Netherlands Architecture Fund
 

Výstava holandského architektonického studia BAR Architects z Rotterdamu.

 

Mladý ateliér má ve svém portfoliu vítězství v mezinárodní soutěži EUROPAN 7, v roce 2006 byl vítězem ceny Van Eyka pořádané rotterdamským NAi (Netherlands Architecture Institute) - soutěž o nejlepší projekt autorů do 40 let.

Výstava  USABLE / K POUŽITÍ představuje 15 reprezentativních projektů, které dokumentují způsob, jakým architekti hledají vztah mezi funkcí a formou. Inspirováni holandskou tradicí vycházejí z architektonické školy Alda Van Eyka, Hermanna Hertzbergera a Rema Koolhaase, řeší programovou náplň architektury, hledají způsob, jak krásu dostat do souladu s funkčností, použitelností a udržitelností architektury.

K realizovaným projektům, které vzbudily pozornost veřejnosti, patří například kulturní dům Stefanus, přístavba  k bývalému kostelu svatého Štěpána v Utrechtu. Jsou také autory budovy BAK, utrechtského centra pro současné umění, kdy do památkově chráněné budovy vložili nový prvek s novou funkcí. Nepřehlédnutelná je rovněž servisní mostní budova v Middelburgu, připomínající diamant postavený na špičce, který v noci zeleným světlem tajemně prosvětluje vodu kanálu Walcheren.

Výstava se skládá ze 150 krychlí, se kterými je možno zacházet jako s dětskou stavebnicí. Všechny strany těchto krychlí jsou potaženy barevnými tisky projektů a realizací studia BAR. Stavebnice umožňuje různé skladebné možnosti, i návštěvníci mohou vstoupit do hry a vyskládat expozici podle své představy.

Jako doprovodná akce výstavy bude v úterý 17.4. v 15 hodin uvedena přednáška v aule Fakulty architektury VUT v Brně.  Pánové Joost Glisenaar a Klaas van der Molen představí projekty a realizace své archietktonické kanceláře. Slavnostnímu zahájení výstavy v Galerii architektury, v 17.30 hod, bude přítomen také velvyslanec Nizozemského království v Praze, Jeho Excelence pan Jan Lucas van Hoorn.                                                                                      

                                                                                                          www.bararchitects.com

 

pozvánka