XELLA

27. květen – 25. červen
 
                                                                                          vernisáž v pondělí 26.5. 2008  v 17:30 hodin
 
 13. ročník studentské soutěže XELLA
 5. ročník mezinárodní studentské soutěže
 
 
Téma soutěže: Kamenolomy s novou funkcí - Marianka
Výstava soutežních projektů – studentských prací, přihlášených do soutěže, každoročně vyhlašované firmou Xella, tentokrát na téma revitalizace kamenolomu v obci Marianka u
Malacek, která je historicky nejstarším
poutním místem na Slovensku. Nepoužívaný kamenolom by měl být
přeměněn v sportovně-rekreační a kulturní centrum.
Jednotlivé návrhy posuzovala odborná porota, ve které kromě Evy Jiřičné zasedlo dalších deset uznávaných profesionálů a také zástupce obce Marianka.
Vítězkou se stala Zuzana Sentelíková z Fakulty umění při TU Košice.
 
 
Motto soutěže:
Připravovat budoucnost znamená vytvářet přítomnost.
                            Antoine de Saint-Exupéry
    
 
 
 
                                                                                              
 
Seznam oceněných a odměněných prací
Oceněny byly tři nejlepší práce částkami v hodnotě
1000, 500 a 300 eur.
Další tři zajímavé práce obdrží odměnu – věcný dar
v hodnotě 150 eur.
 
 
 
1. cena: Zuzana Sentelíková, Katedra architektury, Fakulta umění,  TU Košice, SR
2. cena: Michal Krištof, Fakulta architektury VUT Brno, ČR
3. cena: Jana Pytlíková, Stavební fakulta ČVUT, Praha, ČR
 
 
Další ocenění:
Lukáš Biroščák, Matúš Maras, Fakulta architektury STU, Bratislava
Josef Kalčík, Stavební fakulta ČVUT, Praha
Marek Harčarík, Marek Peťovský, Marian Počuch, Fakulta architektury STU, Bratislava
 
 
 
Odborná porota:
Eva Jiřičná (ČR) , Irakli Eristavi (Gruzie), Ludvík Grym (ČR), Oldřich Kodeda (ČR), Ivan Kubík (SR), Emil Makara (SR), Vlado Milunić (ČR), Peter Moravčík (SR), Štefan Šlachta (SR), Jaromír Veselák (ČR), Lubomír Závodný (SR), Zástupce obce Marianka (SR).